Nasz zespół

Ewa Mierzwa

doradca podatkowy
współpracujący

Absolwentka Wydziału Finansów specjalność Finanse publiczne na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania specjalność Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Swoje ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie obsługi księgowej działalności gospodarczej łączy obecnie z praktyką w zakresie doradztwa podatkowego.

Doświadczenie:

  • obsługa finansowo-księgowa działalności gospodarczej spółek prawa handlowego;
  • przygotowanie opinii w zakresie prawa podatkowego;
  • sporządzanie pism procesowych w zakresie prawa podatkowego, m.in. zastrzeżeń do protokołów kontroli, zażaleń, odwołań a także skarg.
  • doradca podatkowy
Języki: angielski i rosyjski w stopniu średniozaawansowanym