Nasz zespół

Małgorzata Trela

aplikant radcowski

Absolwent kierunków prawo i administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 2015r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2012-2014 członek Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego „Amicus Curiae”. Laureat „XII edycji konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską na temat własności intelektualnej” – jej praca licencjacka pt. „Ochrona przed fałszywymi lub oszukańczymi oznaczeniami geograficznymi jako czynami nieuczciwej konkurencji” została nagrodzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do głównych obszarów jej zainteresowań należy prawo cywilne i rodzinne, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo gospodarcze i handlowe oraz prawo własności intelektualnej.

W kancelarii odpowiedzialna za:

  • sporządzanie pism procesowych, m.in. pozwów, apelacji, sprzeciwów, zażaleń,
  • przygotowywanie projektów umów i opinii prawnych,
  • bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.
Języki: angielski,