Nasz zespół

Małgorzata Trela

radca prawny

Absolwent kierunków prawo i administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2015 – 2017 odbywała aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Od 2018 roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Laureat „XII edycji konkursu Urzędu Patentowego RP na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską na temat własności intelektualnej”. Do głównych obszarów jej zainteresowań należy prawo cywilne i rodzinne, prawo ubezpieczeń społecznych oraz prawo gospodarcze i handlowe.

W kancelarii odpowiedzialna za:

  • sporządzanie pism procesowych
  • przygotowywanie umów i opinii prawnych
  • bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych
  • reprezentowanie klientów przed sądami i organami
Języki: angielski