Nasz zespół

Tomasz Ruman

radca prawny
wspołpracujący

W 2010 r. uzyskał tytuł magistra prawa Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Od 2011 r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Do wiodących obszarów jego zainteresowań należy prawo cywilne, prawo gospodarcze, postępowanie cywilne, w tym postępowanie egzekucyjne. Szczególny nacisk kładzie na reprezentowanie klientów Kancelarii przed sądami Z powodzeniem reprezentował również oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach karnych.

Doświadczenie:

  • przygotowywanie projektów umów i opinii prawnych,
  • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych,
  • sporządzanie wszelkich pism procesowych związanych z prowadzonymi sporami sądowymi,
  • prowadzenie rozmów i negocjacji z kontrahentami i przeciwnikami procesowymi klientów kancelarii,
Języki: angielski,